BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME SÜRECİ

Kongre bildiri kabul süreci şu şekilde işleyecektir:

(1) Bildirinin başvuru sisteminden yüklenmesi,

(2) Bildirinin hakemlere gönderilmesi,

(3) Hakemlerce kabul edilen bildirinin, başvuru sahibine iletilmesi,

(4) Bildiri sahiplerinin katılım ücretlerini ödemesi,

(5) Bildiri sahiplerine kabul belgesinin gönderilmesi.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kongrede sunulmak için gönderilen bildiriler iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler kör hakemlik sistemine göre belirlenmektedir.

 

Kongre kaydı yaptıran katılımcı en fazla iki bildiri sunabilir.

KONGRE BİLDİRİ SUNMA KURALLARI

Katılımcılar kongre düzenleme kurulunun belirlediği bildiri sunum tarihi ve saati dışında bildirilerini sunamazlar.

Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen bildiri sunum tarihi ve saatinden 15 dakika önce ilgili salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bildirinin sunulmaması durumunda, söz konusu bildiri kongre özet/tam metin kitabında yer almaz.

Kongreye dinleyici olarak katılmak isteyenlerin kayıt ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Özet bildiri en fazla 500 kelimeden oluşmalı, bildiri özetinde çalışmanın amacı, araştırma soruları ve yöntemi ile bulguları konusunda bilgi verecek düzeyde olmalıdır. Bildiri özetleri, aşağıda sunulan şablon dikkate alınarak düzenlenmelidir.

Bildiri gövde metni 8000 kelimeyi aşmamalıdır (özet ve referanslar dahil değildir). Bildiri özetleri, aşağıda sunulan şablon dikkate alınarak düzenlenmelidir.

ETİK İLKELER

Bilimsel araştırmaların hazırlanmasında ve yayımlanmasındaki etik ilkeler yazarlar tarafından bilinmeli ve bilimsel makaleler etik ilkeler gözetilerek hazırlanmalıdır. Bilimsel etik ilkelere uyulmadan hazırlanan makaleler, değerlendirilmeye alınmadan reddedilmektedir. Örneğin kongreye gönderilen bir bilimsel makalede “intihal” vb. bir etik ihlal söz konusu ise ve bu durum bilim kurulu tarafından fark edilirse, makale reddedilir ve tekrar değerlendirmeye alınmaz. İntihal vb. bir durumun, “makalede bulunmasına rağmen bilim kurulu  tarafından fark edilmemesi ve kongrede yayınlanması” durumu söz konusu olduğunda; ileride ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

Makalenin sahibi olan yazar/yazarlar, kongrede yayınlanan makalelerine başka yayınlarında atıf yapabilirler ancak bu atıflar yeni yapılan yayınlarda kaynakçada ve metin içerisinde atıf olarak belirtilmelidir. Belirtilmemesi durumunda tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

Çalışmalarınızda mutlaka ORCİD kodunuzu belirtiniz.

SON BİLDİRİ TARİHİ

20/03/2022
  •  

Kongre Adı

I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KOZMETOLOJİ KONGRESİ

Tarih

16-17 NİSAN 2022 (ONLINE)

DÜZENLEYEN DERNEK

GÜZELLİK BİLİMİ VE KOZMETOLOJİ EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ

PAYLAŞ